zgłoszenie dla kandydatów

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

Kandydat wypełnia deklarację i wraz z rodzicem przychodzi do kancelarii. Zapisy trwają w dniach 14.09 i  15.09. 2016 roku w godz. 15.30 – 17.30 w kancelarii parafialnej.

 

Imiona ……………………………………………………………………………………………..……

Nazwisko ……………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia:          dzień …………….….., miesiąc ………….…….., rok ………….……..

Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………

Dokładny adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………...........

Telefon kandydata : ………………………………………………………………….......

Adres e-mail kandydata (jeśli posiada): (pisz bardzo wyraźnie) ………………………………….............................................................................................

Parafia zamieszkania: ……………………………………………………………………………..........

Dokładna nazwa szkoły: …………………………………………………….. Klasa: …………….…...

Imię i nazwisko katechety: ………………………………………………………………………….......

Parafia i rok Chrztu: ................................................ ………………………………………..

Parafia i rok I Komunii: ......................................................................................

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów: ……………………………………………………...
 telefon ……………….............. oraz ich adres zamieszkania (jeśli jest inny od danych kandydata) ..................................................................................................................

preferowany dzień spotkań formacyjnych (podkreślić właściwe)   wtorek,    środa

Informacje o kandydacie mogące być ważne dla prowadzącego spotkania (orzeczenia poradni, choroby, specjalne wymagania, dawne nazwisko) ..................................................................................................................................

(Dla rodziców)W razie pierwszego złamania zasad przez kandydata proszę
o: (sms/ telefon) …………………………………………………………….

 

Deklaracja kandydata:

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem(am) się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.                                                                                                                                                                                                                                                                       …………………………………………….

(czytelny podpis kandydata)

 

Deklaracja rodziców:

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku
w spełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad.                             …………………………………………….

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)Copyright 2010 by oaza_św.rodziny | designed by Mazik