usprawiedliwienia

Usprawiedliwienia - PRZECZYTAJ!!!

Usprawiedliwienienależy wyciąć, wypełnić (UWAGA! wpisujemy imię i nazwisko w dwóch miejscach – poziomo i pionowo), podpisać. Usprawiedliwienia przyjmuje każdy ksiądz w zakrystii kościoła lub pani w kancelarii (w godzinach otwarcia).

Usprawiedliwienienależy dostarczyć w ciągu 7 dni następujących po nieobecności. W przeciwnym razie usprawiedliwienie nie będzie uznane.

Wprzypadku braku formularzy usprawiedliwienia można napisać usprawiedliwienie na kartce.

 

 ……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ………………………….. z powodu: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………....

data: ………….…..

 

…………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata

 

 ……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 

data przyjęcia usprawiedliwienia:

podpis księdza:

 

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu w dniu ………………………….. z powodu: …………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………....

data: ………….…..

 

…………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata
Copyright 2010 by oaza_św.rodziny | designed by Mazik